آدرس:

دفتر مرکزی: کرج، چهارراه طالقاني، برج اريان البرز، طبقه 11

کارخانه: تهران، شهرک صنعتی صفادشت، خیابان سوم غربی، پلاک 130

تلفن و فکس:

تلفن دفتر مرکزی: 1327 3240 (26) 98+

فکس دفتر مرکزی: 0134 3240 (26) 98+

تلفن کارخانه: 9272 6543 (21) 98+

وب و ایمیل

www.sapelco.com

sapel@sapelco.com