آدرس:

تهران، شهرک صنعتی صفادشت، خیابان سوم غربی، پلاک ۱۳۰

تلفن و فکس:

تلفن دفتر مرکزی: ۱۳۲۷ ۳۲۴۰ (۲۶) ۹۸+

تلفن کارخانه: ۹۲۷۲ ۶۵۴۳ (۲۱) ۹۸+

وب و ایمیل

www.sapelco.com

sapel{at}sapelco.com