محصولات شرکت ساپل

شرکت ساپل با داشتن دستگاه های بادی و تزریقی با ظرفـیت های مـختـلف قـادر به تولید ظروف بـادی از سایز ۵٠ سی سی تا ۳٠ لیـتر و تولید قطعات تزریـقی تا وزن یک کیلوگرم و تولـید سـطلهای با سطح  مقطع بیضی با حجم های ۷ ,۴ و ۱۵ لیتر  مخصوص بسته بندی رنگ و رزین و سایر محـصولات مشـابه با ویژگی مـورد نیاز مشـتریان می باشد