مسئولیت اجتماعی شرکت ساپل

مسئولیت اجتماعی از نظر مدیریت ساپل یعنی فهم درست بیت ” چو عضوی به درد آورد روزگار / دگر عضوها را نماند قرار” است، یعنی غم‌ها و عدم آرامش ما از درد دیگران است.

شرکت‌ ساپل با اعتقاد به اینکه “بنی ادم اعضای یک پیکرند / که در آفرینش زیک گوهرند” خود را عضوی از پیکر« جامعه» میداند و باور دارد همه ما انسانها در تمامی خوبی‌ها و زشتی‌های جامعه سهیم هستیم و بایستی مسولانه و آگاهانه ایفاء نقش نمایم.

ساپل با انجام فعالیتهای عام المنفعه تلاش کرده تا نقش خود را به خوبی ایفا نماید.

موسس شرکت ساپل و مهرسهیلا
مسئولیت اجتماعی شرکت ساپل

فعالیت‌های عام‌المنفعه ساپل

1- بنیانگذاری موسسه خیریه مهرسهیلا برای حمایت از بیماران کم بضاعت مبتلا به سرطان از سال 1392

این موسسه تا پایان سال 1400 قریب به 1400 بیمار را تحت پوشش قرار داده است.

2- تلاش برای توسعه و ترویج آموزش جهت سلامت جامعه

3- کمک مالی و پذیرش مسئولیت در موسسه خیریه

4- کمک مالی جهت ساختن بیمارستان در مناطق محروم

5- حمایت جوانان در امر تحصیل دانشگاه، ازدواج و…

6- احترام به قوانین و عرف و ترویج آن در بین کارکنان خود

7- احترام به جامعه و قومیتها و فرهنگهای مختلف

8- رعایت اصول مهندسی و ارگونومی محیط کار

9- تهیه و اجرای برنامه‌های آموزشی در حوزه‌ کاری-خانواده و سلامت فکر برای کارکنان

10-تهیه و اجرای برنامه‌های ورزشی و تفریحی و فرهنگی برای کارکنان و خانواده‌‌شان

11-تاسیس صندوق وام درون سازمانی

12-تهیه و تقدیم هدایای مناسبتی به کارکنان و خانواده‌