مدیرعامل شرکت ساپل-ناصرامینی
قدمت، اصالت و تجربه

شرکت ساپل با نزدیک به نیم قرن سابقه در تولید قطعات و ظروف پلاستیکی

«شرکت‌ ساپل» با اعتقاد به اینکه« بنی ادم اعضای یک پیکرند/که در آفرینش زیک گوهرند» خود را عضوی از پیکر« جامعه» میداند و باور دارد همه ما انسانها در تمامی خوبی‌ها و زشتی های جامعه سهیم هستیم و بایستی مسئولانه و آگاهانه ایفاء نقش نماییم. «شرکت ساپل» ماموریت خود را خدمت به خود از طریق خدمت به دیگران و جامعه میداند.

آخرین مقالات مجله ساپل