خطر مصرف چای و نوشیدنی های گرم در ظروف پلاستیکی و چای سازها

مصرف آب‌گرم و نوشیدنی در ظروف پلاستیکی و چای ساز مضر است؟

پیشرفت تکنولوژی موجب افزایش تقاضای مردم برای مصرف لوازم و وسایل بهداشتی شده و از طرفی به منظور صرفه جویی در زمان، ظروف پلاستیکی و یکب...

ادامه مطلب