بایو پلاستیک ها و حضور ساپل در نمایشگاه ایتالیا

تحول صنعت پلاستیک با پلاستیک سبز (نمایشگاه میلان ایتالیا و حضور شرکت ساپل)

در اردیبهشت ماه سال 1401 در شهر میلان ایتالیا نمایشگاهی با عنوان green plast  برگزار گردید که تاکید ویژه آن بر پایداری محیط زیست، موا...

ادامه مطلب